Παντελής + Βάγγη | Γάμος στην Ανάβυσσο

Παντελής + Βάγγη | Γάμος στην Ανάβυσσο

Μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό προσκλητήριο (Save the date) του Παντελή και της Βάγγης εδώ.

Επίσης, μία μικρή γεύση απο το γάμο τους στο teaser πατώντας εδώ.

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom001

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom002

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom003

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom004

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom005

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom006

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom007

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom008

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom009

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom010

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom011

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom012

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom013

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom014

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom015

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom016

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom017

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom018

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom019

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom020

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom021

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom022

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom023

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom024

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom025

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom026

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom027

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom028

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom029

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom030

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom031

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom032

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom033

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom034

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom035

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom036

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom037

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom038

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom039

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom040

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom041

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom042

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom043

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom044

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom045

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom046

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom047

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom048

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom049

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom050

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom051

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom052

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom053

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom054

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom055

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom056

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom057

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom058

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom059

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom060

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom061

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom062

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom063

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom064

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom065

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom066

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom067

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom068

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom069

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom070

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom071

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom072

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom073

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom074

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom075

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom076

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom077

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom078

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom079

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom080

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom081

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom082

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom083

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom084

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom085

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom086

Pantelis_Vaggie_wedding in greece_Anavissos_Wedding_photography_φωτογραφια_γαμου_bride_Groom087

Κάνε το σχόλιο σου...